Mindfulness training (One-to-one)

Voor wie liever niet kiest voor een training in groep, kan nu opteren voor de één-op-één mindfulness training. Het voordeel van een individuele training is de persoonlijke aandacht voor bepaalde vraagstukken die op het moment spelen en de eigen tijdsplanning.  Individuele mindfulness sessies geven meer ruimte voor uw eigen proces.  Ook kunnen de sessies op flexibele tijden worden ingepland en zelfs op verschillende plaatsen. In het totaal zijn er 8 sessies van ca. 1 1/2 uur.  Deze training is ook geschikt voor koppels, leden van eenzelfde gezin of medewerkers binnen eenzelfde firma.

Omschrijving

De individuele mindfulness training bestaat uit negen sessies van 1 ½ u. De eerste keer is er een intake gesprek.  Op basis hiervan gaan wij kennismaken met elkaar en u advies geven zodat de training aansluit bij uw verwachtingen en eventuele psychische en/of lichamelijke klachten. Tijdens de andere 8 sessies komen er oefeningen aan bod, net zoals bij de groepstraining.  In de één-op-één training wordt er meer stilgestaan bij de theoretische aspecten van mindfulness.  Op deze manier krijgt u een stevige basis mee die nuttig kan zijn om mindfulness nog verder te integreren in uw leven.

Het oorspronkelijke programma van 8 weken staat centraal. U krijgt ook een handout en CD met oefeningen voor thuis.  In elke sessie bespreken we samen uw persoonlijke ervaringen met de oefeningen die u thuis hebt gedaan.

Inhoud

 • meditaties en technieken om te komen tot meer inzicht en een betere communicatie zowel met jezelf als met anderen
 • oefeningen die leren de aandacht te focussen op ons lichaam en onze ademhaling
 • training in het waarnemen van gedachten, emoties en conditioneringen
 • begeleiding naar inzicht in de geprogrammeerde denkpatronen die maken dat we ons eigen geluk in de weg staan
 • inoefenen van een levenshouding van acceptatie met wat is en met wie we nu zijn om zo tot meer keuzes te komen die leiden tot het nemen van heldere beslissingen in ons leven
 • onderdelen uit de cognitieve gedragspsychologie en uit de oosterse wijsheid
 • oplossingsgerichte tools om te leren omgaan met stress, het verhogen van de emotionele intelligentie, het verbeteren van ons welzijn
 • visualisatie- en yoga-oefeningen.

Het programma is wetenschappelijk onderbouwd. Onderzoek en ook de praktijk heeft uitgewezen dat het volgen van dit trainingsschema de levenskwaliteit aanzienlijk verbetert. Je staat sterker in het leven, bestand tegen angst, depressie, stemmingswisselingen, pijn, piekeren en paniekaanvallen.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die beter wil omgaan met de uitdagingen van iedere dag. Deze training kan je volgen vanaf 13  jaar.

Voorkennis

Voorkennis is niet vereist

Duur

8 sessies van ongeveer 1,5 uur.

Prijs

Individueel: 780 EUR (excl btw).
(Het is mogelijk een 2de persoon van hetzelfde bedrijf te laten participeren voor de prijs van € 500 pp)
(Eventuele reiskosten mogelijk, indien de locatie door de klant bepaald wordt)

Voor meer info, contacteer Karen op het nr 0493 14 41 91.

Agenda

Psychosociaal welzijn: Wat zijn de verplichtingen rond burn-out preventie op het werk?

Op 10 april 2014 verscheen er een KB die ons vertelde dat we nu ook moeten spreken van "psychosociale risico's op het werk".  D.w.z. dat de bedrijven rond geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out een preventiebeleid dienen te hebben. 

Sinds de zomer van 2016 is de overheid begonnen met de nodige controles op bedrijven, om na te gaan of deze KB wel wordt nageleefd. Om boetes te ontlopen, kan u beter in orde zijn met deze wetgeving.

Maar wat zijn nu juist de wettelijke verplichtingen rond burn-out preventie?

 • Beleid voeren dat stress door het werk collectief voorkomt of verhelpt.
 • Het maken van een risicoanalyse: Werknemers werken participatief mee en de risicoanalyse is afgestemd op de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhouding, arbeidsvoorwaarden en arbeidsorganisatie)
 • Maatregelen uitwerken met voorrang voor de collectieve tov de individuele: een veelvoorkomende maatregel is bijvoorbeeld het inschakelen van een burn-out coach.
 • Resultaten van analyse communiceren aan comité (CPBW) en ondernemingsraad (indien deze bestaan).
 • Advies van preventiediensten, comité (CPBW) en ondernemingsraad.
 • Uitwerken van beleid door werkgever: Het aanvullen van het jaarlijkse actieplan (JAP) en/of het globaal preventieplan (GPP).
 • Werknemers informeren en opleiden.

Wenst u meer details te weten over deze verplichtingen, dan kan u ons steeds contacteren.

Lees hier meer over onze diensten rond “preventie psychosociaal welzijn op het werk” of over “veiligheid en welzijn op het werk”.

Wat zijn de verplichtingen rond burn-out preventie?

Op 10 april 2014 verscheen er een KB die ons vertelde dat we nu ook moeten spreken van "psychosociale risico's op het werk".  D.w.z. dat de bedrijven rond geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out een preventiebeleid dienen te hebben. 

Sinds de zomer van 2016 is de overheid begonnen met de nodige controles op bedrijven, om na te gaan of deze KB wel wordt nageleefd. Om boetes te ontlopen, kan u beter in orde zijn met deze wetgeving.

Maar wat zijn nu juist de wettelijke verplichtingen rond burn-out preventie?

Weergeven op: 
One to one