Kmo-portefeuille

Erkend door de Vlaamse overheid

CBTra is erkend door de Vlaamse overheid voor de dienst "opleidingen".  Dit betekent dat:

 • de Vlaamse overheid garant staat dat de diensten die wij leveren inzake opleidingen verlopen volgens de vooropgestelde normen;
 • u, als KMO, kan gebruik maken van de kmo-portefeuille om zo te genieten van een subsidie voor opleidingen.

Ons erkenningsnummer voor de pijler opleidingen: DV.O215046

Wie kan kmo-portefeuille aanvragen?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
 2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
 3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
 4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Wie zijn werkende voor een onderneming?

Het betreft de werkende die aan één van de volgende beschrijvingen voldoet:

 • de bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde persoon die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming uitoefent en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
 • de persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
 • de natuurlijke persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
 • de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
 • de meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

 

Nieuwe regeling vanaf 1/12/2019 en 1/01/2020

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

Steun30%, maximaal 7500 euro/jaar

Middelgrote ondernemingen

Steun 20%, maximaal 7500 euro/jaar

 

Hoe en wanneer moet de subsidieaanvraag gebeuren?

Om een subsidieaanvraag te doen, moet u zich eerst registreren op de site van Agentschap Ondernemingen.

De subsidieaanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of advies ingediend zijn.  Meer info leest u hier

Klik hier voor meer info over kmo-portefeuille.