Welzijnsaudit

Is uw preventiebeleid volledig?

Via een welzijnsaudit (in de volksmond wel eens veiligheidsscan of welzijnsscan genoemd) gaan wij in detail na, in hoeverre u in orde bent met de wetgeving.  Op basis van de resultaten van deze audit en de werkpunten die hieruit voortvloeien, stellen wij een preventieplan op, dat bestaat uit een globaal preventieplan (GPP) en een jaarlijks actieplan (JAP).  
Zo voldoet u met deze twee documenten al aan de belangrijkste wettelijke voorschriften, die onderdeel uitmaken van het door de wet voorgeschreven dynamisch risicobeheersysteem (DRBS) dat u moet toepassen.

De welzijnsaudit is van toepassing voor zowel grotere bedrijven als kmo's.

Hoe gaan we te werk?

Fase 1: CBTra komt naar u toe

  • Wij overlopen samen met u een checklijst wettelijke verplichtingen inzake preventie en welzijn. (Het beschikbaar leggen van relevante documenten kan de audit vergemakkelijken.)
  • Wij gaan samen een rondleiding doorheen de werkplaatsen doen. 

Fase 2: CBTra gaat de bekomen gegevens verwerken

  • De verkregen gegevens worden verwerkt en een werkpunten programma wordt opgesteld

Fase 3: CBTra stelt samen met u een planning op

Fase 4: Optioneel kan CBTra u begeleiden bij de uitvoer van uw planning.
 

Wilt u meer weten, contacteer ons!

Bekijk onze video: