Nieuws

Ongelukken voorkomen door een LMRA

Ongevallen voorkomen door LMRA

LMRA staat voor Last minute risk assessment.  Het is een checklijst of een risicoanalyse waarin men de potentiële gevaren overloopt net voor een taak te beginnen.  Dit is vooral van toepassing bij opdrachten met een risicofactor en met een variabel karakter en waar geen procedures zijn bij vastgelegd. Het doel! Ongelukken voorkomen.

Een goed evacuatieplan maken

Elk gebouw van elk bedrijf dient een evacuatieplan te hebben.  In noodsituaties als brand moet het voor iedereen duidelijk zijn, hoe zijn zich naar veiligere oorden kunnen begeven.  En als het brand, dan moet het ook vlug duidelijk zijn, wat je moet doen. Een goed evacuatieplan kan levens redden en bij gebreken kan de werkgever verantwoordlijkgesteld worden.

Hoe maak je nu een goed evacuatieplan, die vlug leesbaar is, duidelijk te verstaan en voldoet aan de nodige wetgevingen:

Voorkom een lockdown van je bedrijf

De cijfers rond corona, zoals het aantal besmettingen en opnames in het ziekenhuis, gaan in België weer de verkeerde kant uit.  Het is een gegeven dat er niet meer zo nauwkeuring omgegaan wordt met de bestaande maatregelen, niet alleen op straat, maar ook in bedrijven.  Social distancing en handhygiëne zijn op vele plaatsen al verleden tijd.  Wij als bedrijfsleiders moeten alert zijn, en zorgen dat het bedrijf geen corona broeihaard wordt.  De gevolgen van een lockdown zijn te groot om niet streng om te gaan met de maatregelen. Hoog tijd om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.

Alles begint bij een goed globaal preventieplan

Als u iets gaat ondernemen of aan een project begint, dan valt of staat alles bij het opstellen van een goed plan. Dat geldt ook indien u een goed preventiebeleid wilt voeren.

Hoeveel uren moet uw preventieadviseur presteren?

Bij bedrijven met een lage activiteitendiversiteit en met niet te veel gevaarlijke activiteiten, zoals werken op hoogte, besloten ruimte, gevaarlijke stoffen enz. ,  hebben meestal een full time (38 uren/week) preventieadviseur nodig per 100 werknemers.  Bij een lager aantal werknemers kan u hier de formule toepassen “38 uur * aantal werknemers/100”.  Zo heeft u bij 40 werknemers een preventieadviseur die, afgerond naar boven, 16 uur (38 uur x 40 / 100) presteert.

Preventiebeleid kleine bedrijven: Het probleem!

Doe het proactief en niet reactief

Wettelijk moet elke werkgever een preventiebeleid hebben.  Een beleid dat aan veel voorwaarden moet voldoen.  Grote bedrijven hebben daarom ook meestal een eigen interne preventiedienst dat bestaat uit mensen die gevormd zijn als preventieadviseurs.   Zij voeren daarom ook een proactief preventiebeleid.

Verliezen wegwerken met 5S (Werkplekorganisatie)

Werkplekorganisatie volgens 5S

5S (=Scheiden, Sorteren, schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden) is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als centraal punt. Het is een methode dat een positief effect heeft op het gedrag van de werknemers. Door orde en netheid gaan er verliespunten weggewerkt worden en kan er efficiënter gewerkt worden.  M.a.w. meer orde geeft meer productiviteit.

8 dodelijke verliezen

Zo zijn er 8 dodelijke  verliezen die door 5S aangepakt worden:

Dodelijk werkongeval: je wilt het niet op je geweten hebben!

Dodelijk arbeidsongeval: zorg dat het niet gebeurt!

Nog te veel bedrijven, zeker kmo’s en andere bedrijven in bepaalde sectoren zijn onvolledig in hun preventiebeleid.  Door de drukte, gebrek aan kennis over de welzijnswet en de kosten op korte termijn, kunnen ze het niet opbrengen om een veilige werkomgeving te scheppen voor hun werknemers.  En daar er een tekort is aan inspectie vanwege de overheid, voelen ze ook de druk niet aan om hier actie in te ondernemen.  Tot....

Pagina's