Intern verkeersplan

CBTra stelt uw intern verkeersplan op.

Waarom een intern verkeersplan?

Voetgangers, heftrucks, vrachtvervoer, personenwagens, bestelwagens, noem maar op, ze kunnen aal deel uitmaken van het verkeersbeeld op uw bedrijf.   Om dit in goede gangen te leiden, zonder incidenten of ongevallen, moeten er regels en afspraken gemaakt worden.  M.a.w. een intern verkeersplan is essentieel om de veiligheid van iedereen die op uw terrein komt te waarborgen.

Hoe gaat CBTra te werk?

  • Inventaris van gevaarlijke punten en andere knelpunten
  • Inschatting van de risico's
  • Opstellen van intern verkeersplan
    • Bepalen van maatregelen om de veiligheid tijdens verplaatsingen te optimaliseren en het opstellen van een actieplan. 
    • Het uittekenen van een intern verkeersplan met aanduiding van de nodige belijningen en signalisatie.
    • Sensibilisering en communiceren van de verkeersregels aan werkgevers en andere betrokken partijen.
  • Opvolgen en beoordelen van het resultaat, na uitvoering van maatregelen.

Ondersteuning nodig?

CBTra geeft ondersteuning bij uw preventiebeleid en ook het opstellen van Lototo-proceduren en veiligwerkvergunningen.

Meer informatie over deze dienst vindt u hier of neem contact met ons op.