Doe jezelf meer energie cadeau … in 4 weken tijd!

Categorieën: 
Stress en burn-out

Hoe vaak gebeurt het dat jij ’s avonds na je werkdag alleen nog op de zetel wilt neerploffen?
Futloos, afgepeigerd, óp, ... Herkenbaar?
Beeld je in dat je zelf de touwtjes van je energiepeil in handen hebt. Gedaan met schommelen tussen uitgebluste momenten en dagen waarin je de kamer rondstuitert door de 101 dingen die nog op je to-dolijst staan. Hoeveel beter zou jij je dan niet voelen?
Wij helpen jou graag om dit doel te bereiken.
Leer tijdens onze energieavonden – een vierwekenprogramma – hoe jij je energiepeil in evenwicht brengt en houdt.

Omschrijving

We kijken in deze workshop naar onze persoonlijke energie vanuit verschillende dimensies, die allemaal met mekaar zijn verbonden: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
De ene beinvloedt de ander.
We kunnen in elk van deze dimensies energie krijgen of energie verliezen.
Tijdens deze workshop gaan we in op alle dimensies.

We geven inzicht over hoe ons energiebeheer werkt op basis van eenvoudige, op wetenschap gebaseerde principes. Bovendien inspireren we deelnemers wat ze zelf kunnen doen om hun energiepeil te vergroten en permanent op een hoger peil te houden. Er is veel ruimte om ervaringen te delen met de andere deelnemers.

Voor de fysieke dimensie (bewegen) werken we samen met een bewegingsdeskundige van PortaAL KU Leuven.

We kijken naar onze huidige gewoontes en denkpatronen door middel van korte vragenlijsten. Deze geven een beeld van ons energiepotentieel in de verschillende dimensies: waar kan ik nog energie winnen? Er is veel ruimte voor persoonlijke reflectie, duogesprekken en teamoverleg.

Eens we een goed beeld hebben van waar we nu staan zetten we een verandering in. Dit doen we door
een persoonlijk thema te kiezen.

Inhoud

Sessie 1:

 • Introductie energie management
  • Verschil tussen tijd en energie
  • Belang van inspanning en herstel
  • De 4 energiedimensies
 • Invullen van persoonlijke vragenlijst om te leren waar je op dit moment staat.
 • Waar wil je jouw energie aan geven?
  • Wat motiveert je?
  • Wat is jouw missie?

Sessie 2:  (samen met bewegingsexpert van  PortaAL KU Leuven)

 • Voeding als energiebron
 • Verschillende vormen van bewegen en sporten en de impact op energie

Sessie 3:

 • Mentale energie dimensie
  • Het belang van focus
  • Onze overtuigingen
 • Emotionele energie dimensie
  • Hoe emoties energie kosten of geven

Sessie 4:

 • Waar wil je mijn energie aan geven?
  • Wat is jouw missie?
  • Vertalen naar de rollen die je vervult
 • Waar ga je mee aan de slag?
  • Bepalen van jouw eerste mijlpaal
  • Wat houdt je tegen?
  • Bekrachtigende overtuiging opstellen
  • Vastleggen van concrete acties/ rituelen

Doelgroep

Iedereen die grip wil krijgen op zijn energiepeil zodat we weer vol energie in  het leven staat.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Duur

4 avonden van 3 uur

Prijs

Particulieren: 200 Euro (Incl BTW)
Ondernemingen/zelfstandigen: 300 Euro (Excl BTW)

Weergeven op: 
Stress en Burn-out