Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De betaling van het inschrijvingsgeld (incl. BTW) dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en vóór aanvang van de opleiding  op rekeningnummer van CBTra:

Fortis IBAN:  BE54 0017 3865 7197
SWIFT: GEBABEBB

Annulatievoorwaarden

Annulatie vanwege de klant

Wegens organisatorische reden kan er enkel een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren, indien de annulatie vanwege de klant gebeurt uiterlijk tot 3 weken voor aanvang van de activiteit.

Bij annulatie vanwege de klant vanaf 3 weken vóór aanvang tot uiterlijk 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de dienst, kan er een terugbetaling gebeuren van 50% van het inschrijvingsgeld.  Vanaf 1 week vóór de aanvang wordt de inschrijven beschouwd als dusdanis en zal er geen terugbetaling meer mogelijk zijn.

Annulatie vanwege de dienstverlener

Wegens organisatorische reden, kan de dienst geannuleerd worden tot 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de dienst.  De dienstverlener kan de dienst steeds annuleren of verplaatsen wegens reden van overmacht.