Wat is een Globaal preventieplan (GPP)?

Een Globaal Preventieplan, dat deel uitmaakt van het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS) wordt door de werkgever opgesteld in overleg met de hiërachische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk en voor een termijn van vijf jaar.  Hierin bevindt zich de resultaten van de risicoanalyse, van de doelstellingen en de stappen die moeten worden gezet om deze doelstellingen te bereiken, dit met vermelding van de nodige middelen en verantwoordelijkheden van de betrokken personen.

Elke onderneming moet ten minste om de vijf jaar een nieuw preventieplan opstellen. Maar de meeste ondernemingen passen hun globaal preventieplan best sneller aan.

Onze ondersteuning nodig?

CBTra geeft ondersteuning bijuw preventiebeleid en het opstellen en onderhouden van uw Globaal Preventieplan.

Meer informatie over deze dienst vindt u hier of neem contact met ons op.

Bekijk onze video: