Belangrijk! Uw preventie jaarverslag 2018 reeds klaar?

Zoals de boekhouder zijn jaar moet afsluiten, heeft ook de preventieadviseur zijn jaarlijkse verplichtingen.  Buiten het opstellen van het jaarlijkse actieplan, moet er ook een jaarverslag opgesteld worden. En dit is verplicht voor elke werkgever!

Jaarverslag 2018 Preventie

Elke werknemer moet een preventiebeleid hebben.  D.w.z. vanaf 1 werknemer zijn er heel wat verplichtingen die je moet vervullen.  Een van deze verplichtingen is het maken van een jaarverslag.  Hierin moet je een overzichtgeven van je preventiebeleid van het afgelopen jaar.  Buiten algemene informatie over het bedrijf en je preventiediensten, moet er ook het nodige instaan over ongevallen, de gepresteerde werkuren, getrokken maatregelen, de keuringen, de belangrijkste acties van het nieuw jaarplan enz.

Dit verslag moet klaar zijn voor eind maart en moet ter beschikking gesteld worden voor een eventuele controle.  Dit zijn ook een van de eerste documenten die gevraagd worden bij een controle.  Sinds vorig jaar moet het niet meer ingediend worden.

Ref: www.werk.belgie.be

De formulieren voor het jaarverslag staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg http://www.werk.belgie.be onder thema "Welzijn op het Werk" subthema Organisatorische structuren en daarin subthema Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk via de rechtermodule "procedures en formulieren" bekomt men de pagina waarop de verschillende formulieren en de verklarende nota staan.

Opmerking:  De formulieren voor 2018 waren nog niet ter beschikking op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief.

Vraag gratis ons hulp!

Wens je hulp bij het invullen van je jaarverslag, twijfel niet en neem contact met ons.  Wij helpen je graag.

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt je hier.