Wat is een Jaarlijks Actieplan (JAP)?

Het JAP is de praktische uitwerking van globaal preventieplan, dat deel uitmaakt van het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS), voor het komende jaar. Hierin bevinden zich de doelstellingen van dat jaar en de stappen die moeten worden gezet om deze doelstellingen te bereiken, dit met vermelding van de nodige middelen en verantwoordelijkheden van de betrokken personen.

Ondersteuning nodig?

CBTra geeft ondersteuning bij uw preventiebeleid en het opstellen en onderhouden van uw Jaarlijkse Actieplan.

Meer informatie over deze dienst vindt u hier of neem contact met ons op.

Bekijk onze video: