Nieuws

Verliezen wegwerken met 5S (Werkplekorganisatie)

Werkplekorganisatie volgens 5S

5S (=Scheiden, Sorteren, schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden) is een methode gericht op het verbeteren van de organisatie met de werkplek als centraal punt. Het is een methode dat een positief effect heeft op het gedrag van de werknemers. Door orde en netheid gaan er verliespunten weggewerkt worden en kan er efficiënter gewerkt worden.  M.a.w. meer orde geeft meer productiviteit.

8 dodelijke verliezen

Zo zijn er 8 dodelijke  verliezen die door 5S aangepakt worden:

Dodelijk werkongeval: je wilt het niet op je geweten hebben!

Dodelijk arbeidsongeval: zorg dat het niet gebeurt!

Nog te veel bedrijven, zeker kmo’s en andere bedrijven in bepaalde sectoren zijn onvolledig in hun preventiebeleid.  Door de drukte, gebrek aan kennis over de welzijnswet en de kosten op korte termijn, kunnen ze het niet opbrengen om een veilige werkomgeving te scheppen voor hun werknemers.  En daar er een tekort is aan inspectie vanwege de overheid, voelen ze ook de druk niet aan om hier actie in te ondernemen.  Tot....

Bent u werkgever en heeft u een preventieplan (GPP)?

Bent u werkgever? Heeft u een globaal preventieplan?

Uw preventiebeleid moet uitgeschreven staan in een Globaal Preventieplan (GPP) en een Jaarlijks Actieplan (JAP).  Een globlaal preventieplan vertelt wat u de volgende 5 jaar op gebied van preventie gaat verwezelijken.  Deze planning gaat opmaken op basis van een globale risicoanalyse, waar u risico’s en gevaren in kaart gaat brengen.  Hoe je deze risico’s gaat counteren plan je in in je GPP.

Preventiebeleid: Te veel bedrijven niet in orde!

Zolang dat er geen ongevallen gebeuren en geen controle van het FOD-WASO komt, is er natuurlijk niets aan de hand.  Maar wat als het lot toeslaat en één van uw medewerkers overkomt iets verschrikkelijk of u wordt geselecteerd voor een spontane controle, die de arbeidsinspectie meer en meer organiseert? Het is dan dat de poppen aan het dansen gaan.  Maar helaas is dan de schade al geleden. 

In orde met je arbeidsmiddelen?

Indienststelling en de 3 groene lichten

Bij de aankoop van arbeidsmiddelen is het wettelijk verplicht een preventief beleid te voeren met als doel nieuwe risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid te beheersen.

alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Deze procedure is van toepassing op iedere bestelling van installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, gevaarlijke en industriele producten, PBM's en CBM's.

Goed preventiebeleid = succesvol ondernemen

Waarom een goed preventiebeleid?

En toch is dit een verkeerde redenering.  Een goed preventiebeleid zou de sleutel kunnen zijn tot succes.  Het is een inspanning dat zich vlug terugbetaalt op verschillende vlakken:

  1. Een goede imago: bedrijfsongevallen en onveilig werken geeft geen goede indruk aan derden.  Een bedrijf waar veiligheid uitstraalt, straalt ook structuur en kwaliteit uit naar de buitenwereld.  Een visitekaartje dat mag tellen.

Belangrijk! Uw preventie jaarverslag 2018 reeds klaar?

Jaarverslag 2018 Preventie

Elke werknemer moet een preventiebeleid hebben.  D.w.z. vanaf 1 werknemer zijn er heel wat verplichtingen die je moet vervullen.  Een van deze verplichtingen is het maken van een jaarverslag.  Hierin moet je een overzichtgeven van je preventiebeleid van het afgelopen jaar.  Buiten algemene informatie over het bedrijf en je preventiediensten, moet er ook het nodige instaan over ongevallen, de gepresteerde werkuren, getrokken maatregelen, de keuringen, de belangrijkste acties van het nieuw jaarplan enz.

Aan alle werkgevers: heeft u een preventiebeleid?

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Welke risicoanalyses zijn verplicht? Ook voor u!

Iedere werkgever moet risicoanalyses doen

Welke en hoeveel risicoanalyses u moet maken is natuurlijk afhankelijk van de aard van de activiteiten en de grootte van het bedrijf.  Toch willen we trachten een overzicht  te geven over de belangrijkste, die op zijn minst gepland zijn in uw globaal preventieplan, als ze nog niet verricht zijn.

Pagina's