KMO Safety Support

Preventiebeleid voeren in een klein bedrijf is niet zo voor de hand liggend. Vaak gebeurt dit na een zwaar arbeidsongeval of na een inspectie van het FOD Waso.    Dikwijls gebeurt dit dan ad hoc en onvolledig.   Waardoor niet alle gevaren voor uw mensen gedekt zijn.