Advies voor preventie en welzijn op het werk

CBTra werkt met een team van officieel gekwalificeerde preventieadviseurs van minimum niveau 2, om bedrijven bij te staan met hun preventiebeleid.

Wat kost een goed preventiebeleid?

 

VCA 5S: werkplekorganisatie Safety Behaviour Welzijnsaudit/scan

Bent u in orde met de de wetgeving?

Er bestaat heel wat wetgeving die u vertelt wat u moet doen en wat u niet mag doen om uw werkgever te beschermen tegen gevaren en ongemakken.  Zo is er de Welzijnswet, de Codex, de ARAB, de AREI en dan hebben we het nog niet gehad over de Europese richtlijnen.  Begrijpelijk dat u niet meteen kan inschatten in hoeverre uw bedrijf hieraan voldoet.  En toch is het belangrijk om dit te weten. 
In geval van controles of onregelmatigheden, kunnen overheden en verzekeringsmaatschappijen wel eens moeilijk doen.  Bij inbreuken kunnen er ook sancties volgen, die gaan van administratieve boetes tot schorsingen en gevangenisstraf.

Maar de belangrijkste reden om aan preventie te doen is, omdat u het welzijn van uw werknemers belangrijk vindt!

CBTra brengt duidelijkheid

Bekijk ook onze opleidingen:

Doe de "Welzijnsscan voor bedrijven"

Op basis van 25 vragen kan u een eerste indruk krijgen of het preventiebeleid van uw bedrijf voldoet aan de wetgeving.

Wij helpen u ook met:

Wat kost een goed preventiebeleid?

CBTra begeleidt en voert uit

 • Wij zien er op toe dat uw actieplan wordt uitgevoerd: 
  Wij zullen erop toezien, dat volgens plan, alle acties worden uitgevoerd. 
  Hierbij zorgen we ook voor de nodige documentatie, illustratie envervullen van formaliteiten, zoals het aanmaken van werkinstructiekaarten (WIK), veiligheidsinstructiekaarten (VIK), en werkpostfiches (WPF), indienststelling, signalisering enz.
 • Wij voeren risicoanalyses
  Ook risicoanalyses zijn een verplichting opgelegd door de wet.  Zo voeren wij risicoanalyses uit op gebied van ergonomie, veiligheid en het psychosociale, waaronder burn-out.
 • Wij stellen preventiemaatregelen op:
  Aan de hand van de resultaten van de risicoanalyse gaan we een lijst maatregelen voorstellen, die voor uw bedrijf betaalbaar en haalbaar zijn. 
 • Wij begeleiden u bij de uitvoering van de preventiemaatregelen:
  Wij staan u bij in de uitvoering an de preventiemaatregelen.  Wij zoeken samen met u naar de gemakkelijkste, meest doeltreffende en budgetvriendelijke oplossingen.

CBTra onderhoudt uw preventiebeleid

 • Wij doen aan periodieke nazicht:
  Zijn er wijzigingen in machines, mensen, productieproces, uitrusting of in de organisatie, dan dient ook uw preventiebeleid aangepast te worden aan deze wijzigingen.  Door middel van periodieke controles, zorgen wij dat u steeds up-to-date bent.

CBTra begeleidt u naar uw VCA audit

 • Wij bereiden uw dossier voor.
 • Wij doen een interne audit.

Meer info over VCA ...

CBTra begeleidt u naar uw ISO 45001 audit

 • Wij helpen u bij de implementatie.
 • Wij doen een interne audit.

Wilt u meer weten, contacteer ons!

Voor deel van ons advies kan u gebruikmaken van de kmo-portefeuille. D.w.z. dat u tot 30% minder betaalt.