Omgaan met moeilijke personen en conflicten (one-to-one 6h)

Omgaan met moeilijke personen one-to-one training

Categorieën: 
Communicatie en persoonlijkheidsgericht

Tijdens het uitoefenen van uw job wordt je regelmatig geconfronteerd met mensen die niet dezelfde mening hebben als u en die u bestempelt als moeilijk.  Conflicten zijn meestal een gevolg.  In deze individuele training  gaan we ons toepitsen hoe elk type van moeilijke persoon we het beste kunnen aanpakken om zo conflicten te vermijden of op te lossen.

Omschrijving

Overal komt u wel eens moeilijke personen tegen en zeker tijdens het werk.  Dit kunnen zowel managers als medewerkers, collega’s of externen zijn.  Er zijn verschillende types van moeilijke mensen.  Zijn het nu de bromberen, de stilzwijgers, de betweters, de driftkoppen, de klagers, de dwarsligger of de agressors, ze hebben allen gemeen dat ze de algemene werking van het bedrijf bemoeilijken en de oorzaken kunnen zijn van onvrede en conflicten. 
In deze one-to-one training geven we niet enkel een overzicht van de types moeilijke personen, maar ook hoe u eenieder kan aanpakken.  Ook zal assertiviteit voldoende aan bod komen.

Inhoud

 • Wat zijn moeilijke personen
 • De verschillende types en hoe deze aanpakken
 • Timing en plaats van de confrontatie
 • Omgaan met emoties
 • Omgaan met moeilijke situaties
 • Omgaan met moeilijke medewerkers, managers, collega’s
 • Zelfzekere houding en lichaamstaal
 • Leren confronteren
 • Stemgebruik
 • Leren rustig blijven in conflicten en moeilijke situaties
 • Kritiek geven
 • Ja en nee zeggen

Doelgroep

Deze training is zowel bedoeld voor leidinggevend personeel als uitvoerend personeel. Maar ook in privésituaties kan dit een zeer bruikbare training zijn.

Voorkennis

Geen voorkennis nodig.

Duur

6 uur 

Prijs

€ 660 (excl. BTW)
(Het is mogelijk een 2de persoon van hetzelfde bedrijf te laten participeren voor een meerprijs van € 360)
(Eventuele extra kosten mogelijk, indien verplaatsing vereist)

Huidige docenten

Michel De Belder

Geeft training in:

Assertiviteit en zelfvertrouwen
Meer weerbaarheid op werkvloer
Stressmanagement en relaxatietechnieken
Kmo-portefeuille norm
Preventiebeleid en arbeidsveiligheid

Geeft advies en coaching in:

Kwaliteit en ISO 9001 (Gecertificeerd  Lead Auditor)

Stress en burn-out (Gecertificeerd)
Conflicten en mentaliteitsproblemen
Stress management
Veiligheid en welzijn op het werk (Preventieadviseur)
Preventie psychosociaal welzijn
VCA

Agenda

jun
18

zaterdag, 18 juni 2022 -
10:00 t.e.m. 16:00

Inschrijven

Enkel bedrijven kunnen genieten van kmo-portefieulle, particulieren en werklozen niet.
Algemene verkoopsvoorwaarden: De betaling van het inschrijvingsgeld (incl. BTW) dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en vóór aanvang van de opleiding op rekeningnummer van CBTra: Fortis IBAN: BE54 0017 3865 7197 SWIFT: GEBABEBB Annulatievoorwaarden: Annulatie vanwege de klant: Wegens organisatorische reden kan er enkel een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren, indien de annulatie vanwege de klant gebeurt uiterlijk tot 3 weken voor aanvang van de activiteit. Bij annulatie vanwege de klant vanaf 3 weken vóór aanvang tot uiterlijk 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de dienst, kan er een terugbetaling gebeuren van 50% van het inschrijvingsgeld. Vanaf 1 week vóór de aanvang wordt de inschrijven beschouwd als dusdanis en zal er geen terugbetaling meer mogelijk zijn. Annulatie vanwege de dienstverlener: Wegens organisatorische reden, kan de dienst geannuleerd worden tot 1 week vóór aanvang van de uitvoering van de dienst. De dienstverlener kan de dienst steeds annuleren of verplaatsen wegens reden van overmacht.
Weergeven op: 
One to one