Goed preventiebeleid = succesvol ondernemen

Elke werkgever dient een preventiebeleid te hebben.  Helaas merken we dat in de werkelijkheid vele bedrijven en zeker kmo’s nauwelijks tot geen preventiebeleid hebben.  Ze hebben reeds hun handen vol met het uitoefenen van hun vak, het is een kost en ze hebben ook niet de kennis in huis om een goed beleid te vormen rond veiligheid en welzijn.

Goed preventiebeleid = succesvol ondernemen

En toch is dit een verkeerde redenering.  Een goed preventiebeleid zou de sleutel kunnen zijn tot succes.  Het is een inspanning dat zich vlug terugbetaalt op verschillende vlakken:

  1. Een goede imago: bedrijfsongevallen en onveilig werken geeft geen goede indruk aan derden.  Een bedrijf waar veiligheid uitstraalt, straalt ook structuur en kwaliteit uit naar de buitenwereld.  Een visitekaartje dat mag tellen.

  2. Meer efficiëntie/productiviteit: door een preventiebeleid komt er meer structuur en komt er een beter werkplekorganisatie naar boven.  Wachttijden, zoektijden en andere storingen gaan geminimaliseerd worden.

  3. Een goed gevoel en betere motivatie bij de werknemers (minder werkverlet): werken in een veilige en gestructureerde omgeving is zoveel plezanter.  Dit werkt motiverend en brengt een goede sfeer op de werkplaatsen en komt het werkverlet ten goede.

  4. Kosten- en tijdsbesparend: incidenten en ongevallen kunnen niet alleen menselijk leed brengen, maar zijn ook zeer tijdsrovend.  Zeker bij ongevallen met werkverlet wegen de kosten zwaarder door dan de kosten bij preventie.

  5. Kwaliteitsverbetering in diensten en producten: een goed preventiebeleid laat u op een gestructureerde manier werken.  Fouten en verliezen gaan dalen.  Dit komt de kwaliteit ten goede.

Zo ziet u, een goed preventiebeleid is geen kost, maar staat voor succesvol ondernemen.

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt u hier.