Ongelukken voorkomen door een LMRA

LMRA staat voor Last minute risk assessment.  Het is een checklijst of een risicoanalyse waarin men de potentiële gevaren overloopt net voor een taak te beginnen.  Dit is vooral van toepassing bij opdrachten met een risicofactor en met een variabel karakter en waar geen procedures zijn bij vastgelegd. Het doel! Ongelukken voorkomen.

LMRA laat je ongevallen statistieken dalen

LMRA staat voor Last minute risk assessment.  Het is een checklijst of een risicoanalyse waarin men de potentiële gevaren overloopt net voor een taak te beginnen.  Dit is vooral van toepassing bij opdrachten met een risicofactor en met een variabel karakter en waar geen procedures zijn bij vastgelegd. Het doel! Ongelukken voorkomen.

Door deze checklijst gezamenlijk met alle deelnemers te overlopen staat men even stil over wat er fout kan lopen en een ongeval kan veroorzaken.  De bedoeling is de werken niet te starten indien er volgens de checklijst een mogelijk gevaar aanwezig is.  De nodige maatregelen moeten meteen besproken en vastgelegd worden.  Daarna kan de klus veilig en wel van start gaan.

De uitvoering van de LMRA gebeurt altijd op de plaats waar de werkzaamheden plaats vinden.  De volgende vragen worden hiermee beantwoord:

  1. Is de werkplek veilig?
  2. Zijn de nodige PBM's ,CBM's en signalisatie aanwezig?
  3. Zijn de noodzakelijke werkvergunningen aanwezig?
  4. Beschikt iedereen over de nodige arbeidsmiddelen om het werk correct uit te voeren?

Een LMRA maken voor een opdracht, neemt maar paar minuten in beslag.  Maar het kan heel wat mensenleed voorkomen.  In de praktijk is het al meermaals bewezen dat bedrijven die een LMRA geïmplementeerd hebben, een beter veiligheidscultuur hebben en hun ongevallenstatistieken duidelijk hebben laten zakken.

Het gebruik van LMRA is ook een vereiste in de VCA norm.

Wij bij CBTra helpen onze klanten bij het opstellen van een LMRA.  Wij zorgen dat het perfect op maat is en laagdrempelig in gebruik is.