Preventie: Is uw bedrijf in orde met de wetgeving?

Veiligheid en welzijn op het werk 

Is uw bedrijf in orde met de wetgeving?

 

Er bestaat heel wat wetgeving die u vertelt wat u moet doen en wat u niet mag doen om uw werkgever te beschermen tegen gevaren en ongemakken.  Zo is er de Welzijnswet, de Codex, de ARAB, de AREI en dan hebben we het nog niet gehad over de Europese richtlijnen.  Begrijpelijk dat u niet meteen kan inschatten in hoeverre uw bedrijf hieraan voldoet.  En toch is het belangrijk om dit te weten.  In geval van controles of onregelmatigheden, kunnen overheden en verzekeringsmaatschappijen wel eens moeilijk doen.  Bij inbreuken kunnen er ook sancties volgen, die gaan van administratieve boetes tot schorsingen en gevangenisstraf.  

Stel u de volgende vragen!
Een eerste check om na te gaan of uw preventiebeleid voldoet, is het stellen van volgende vragen:

  • Heeft u een globaal preventie plan (GPP)?
  • Heeft u een jaarlijkse actieplan (JAP)?
  • Maakt u risicoanalyses?
  • Heeft u een preventiebeleid rond psychosociaal welzijn, d.w.z. rond stress, burn-out en ongewenst gedrag op het werk?
  • Loopt uw aankoopprocedure werkmiddelen (machines, pbm’s, cbm's ...) volgens de 3 groene lichten?

Deze vragenlijst is zeker geen volledige check en is maar een greep uit de basisprincipes van de Welzijnswet. Indien u op één van bovenstaande vragen negatief antwoordt, betekent dit dat uw preventiebeleid niet voldoet. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen

Bedrijven krijgen controle op burn-out
Sinds september 2014 zijn bedrijven, ongeacht hun grootte, verplicht preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico's op het werk in te perken. Tot nu toe werd niet of nauwelijks gecontroleerd, of werkgevers die verplichting nakomen. Hier komt verandering in.
De inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk is sinds de zomer van 2016 controles gaan uitvoeren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out.
De arbeidsinspectie kan een waarschuwingsbrief sturen en bij grove onregelmatigheden een proces-verbaal opstellen. Het is de arbeidsrechter die boetes oplegt. Eind februari zijn de sancties in het sociaal strafwetboek nog verscherpt. Daarnaast kan elke werknemer die thuis zit met een burn-out voortaan een 'psychosociale interventie' bij zijn werkgever afdwingen.
Vorig jaar zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van 'psychosociale aandoeningen'. Hoeveel van hen precies lijden aan een burn-out, weet niemand, omdat het Riziv nu pas burn-out gevallen afzonderlijk begint te tellen.
(Bron: Belga/De Tijd)

Wilt u bijstand bij uw preventiebeleid?
Meer informatie vindt u hier.

Er bestaat heel wat wetgeving die u vertelt wat u moet doen en wat u niet mag doen om uw werkgever te beschermen tegen gevaren en ongemakken.  Zo is er de Welzijnswet, de Codex, de ARAB, de AREI en dan hebben we het nog niet gehad over de Europese richtlijnen.  Begrijpelijk dat u niet meteen kan inschatten in hoeverre uw bedrijf hieraan voldoet.  En toch is het belangrijk om dit te weten.  In geval van controles of onregelmatigheden, kunnen overheden en verzekeringsmaatschappijen wel eens moeilijk doen.  Bij inbreuken kunnen er ook sancties volgen, die gaan van administratieve boetes tot schorsingen en gevangenisstraf.