Wat is een werkinstructiekaart (WIK)?

Een werkinstructiekaart (WIK) is een document waarin stapsgewijs de instructies staan, zodat een nieuwe medewerker zijn taak duidelijk is. 

Het is een kort en overzichtelijk technisch document dat visueel opgesteld is, met de nodige beknopte omschrijving en beelden van de handelingen met de nodige aandacht aan veiligheid en ergonomie.  Het doel van werkinstructiekaarten is ervoor zorgen dat nieuwkomers vlot in hun nieuwe job kunnen inwerken.

Ondersteuning nodig?

CBTra geeft ondersteuning bij uw preventiebeleid en het opstellen en onderhouden van werkinstructiekaarten en andere documenten.

Meer informatie over deze dienst vindt u hier of neem contact met ons op.

Voor ons advies kan u gebruikmaken van de kmo-portefeuille. D.w.z. dat u tot 40% minder betaalt.