Wat is het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS)

Het dynamisch risicobeheersingssysteem (KB van 27/03/1998) heeft betrekking op de 8 domeinen van de "welzijnswet", rekeninghoudend met de onderlinge relaties tussen die domeinen. De bedoeling van dit systeem is om het preventiebeleid over 4 stappen te laten gaan, gebasseerd op de "Circle of Deming (=Plan, Do, Check, Act)" :

  • PLAN: de uitwerking van het beleid, de doelstellingen met de middelen die hiervoor nodig zijn bepalen;
  • DO: de programmatie van het beleid, wie krijgt welke taken en verantwoordelijkheden en welke methodes zullen toegepast worden;
  • CHECK: de evaluatie van het beleid;
  • ACT: Bijsturen van het systeem aan de hand van de resultaten van de evaluatie.

 

Ondersteuning nodig?

CBTra geeft ondersteuning bij uw preventiebeleid.

Meer informatie over deze dienst vindt u hier of neem contact met ons op.

Voor ons advies kan u gebruikmaken van de kmo-portefeuille. D.w.z. dat u tot 40% minder betaalt.