Elk bedrijf moet een preventieplan hebben (GPP)?

Indien u ook maar één werknemer in dienst hebt, moet u voldoen aan de welzijnswet.  Een van de belangrijkste verplichtingen is een goede planning opmaken van uw preventiebeleid. Bij de toenemende controles door het FOD, wordt er steeds de nadruk gelegd dat er een Globaal Preventieplan en Jaarlijkse actieplan aanwezig moet zijn.  Niet alleen om hoge boetes te ontkomen, maar ook in naam van het welzijn en veiligheid van uw werknemers, kan er maar beter werk van gemaakt worden.

Heeft u een globaal preventieplan en jaarlijks actieplan?

Uw preventiebeleid moet uitgeschreven staan in een Globaal Preventieplan (GPP) en een Jaarlijks Actieplan (JAP).  Een globlaal preventieplan vertelt wat u de volgende 5 jaar op gebied van preventie gaat verwezelijken.  Een Jaarlijks Actieplan geeft weer wat u het komend jaar inplant rond veiligheid en preventie. 

Maar om deze planning te kunnen opmaken, zijn er risicoanalyses nodig.  Dit vraagt de nodige kennis en tijd.  Het is daar waar het schoentje wringt bij KMO's.  De werkdruk is sowieso al hoog en tijd maken voor preventiebeleid krijgt hierdoor een lage prioriteit.  Indien er dan toch een preventieadviseur in dienst is, heeft deze meestal een gecombineerde jobinhoud en is preventie maar een kleine deeltaak.  Ook ontbreekt er regelmatig kennis van de ingewikkelde wetgeving rond preventie en welzijn op het werk. 

CBTra staat ondernemingen bij om hun leegtes, die nodig zijn om hun preventiebeleid op punt te krijgen, op te vullen.  Heeft u vragen hierrond, twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.