Welke risicoanalyses zijn verplicht? Ook voor u!

Bent u nu een groot bedrijf van 2000 werknemers of een KMO met 3 werknemers in de bouw of in de dienstensector, de wetgever discrimineert niet, ze moeten allemaal risicoanalyses maken.  Er wordt van elke werkgever verwacht dat hun werkkrachten in de meest gunstige en veilige omstandigheden hun job kunnen doen. Maar welke risicoanalyses moet u nu gaan doen?

Werknemers in dienst, risicoanalyses doen!

Welke en hoeveel risicoanalyses u moet maken is natuurlijk afhankelijk van de aard van de activiteiten en de grootte van het bedrijf.  Toch willen we trachten een overzicht  te geven over de belangrijkste, die op zijn minst gepland zijn in uw globaal preventieplan, als ze nog niet verricht zijn.

Een startend bedrijf begint meestal met een algemene risicoanalyse, om te situeren waar risico's, in het bedrijf of bij de uitvoering van de bedrijvigheden, zich kunnen bevinden.  Het bekomen resultaat van knelpunten wordt ingepland in een vijfjarig-plan dat globaal preventieplan (GPP) heet.  De planning van het lopende kalenderjaar heet het jaarlijks actieplan (JAP).

Hier een overzicht van de belangrijkste risicoanalyses die zeker verplicht zijn:

  • RA van de werkplaatsen (kantoren zijn ook werkplaatsen)
  • RA van de werkposten
  • Risico-taakanalyse
  • RA van de werkmiddelen: machines, mechanische handgereedschap, interne transportmiddelen, vervoersmiddelen, ...
  • RA brand: van alle werkplaatsen moeten de risico's geïnventariseerd worden die brand kunnen veroorzaken.
  • Participatieve RA psychosociaal: hoe kan stress, burn-out, conflicten en ongewenste gedragingen voorkomen worden.
  • RA ergonomie

Afhankelijk, van andere activiteiten van uw bedrijf zoals werken op hoogtes of besloten ruimtes of omgaan  met gevaarlijke stoffen, zijn er nog ander risicoanalyses nodig.  Maar als je, zeker als KMO, het bovenstaand lijstje respecteert, zullen uw werknemers met blijde gezichten en een veilig gevoel hun job uitoefenen.  Verder zal het FOD WASO de rode kaart voor u op zak laten.  Helaas, om de gele kaart te ontkomen, zal u uw preventiebeleid nog dieper in detail moeten ontrafelen.

CBTra staat ondernemingen bij om hun preventiebeleid op punt te krijgen.  Heeft u vragen daarrond, twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

Doe de quickscan/zelftest  "Welzijnsscan voor bedrijven":
Om u een eerste goede indruk te geven over de volledigheid van uw preventiebeleid, hebben wij een checklijst op basis van 25 vragen opgesteld.  Doe de test en zo zal u te weten komen in hoeverre u in orde bent met de wetgeving:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze quickscan niet de hele welzijnswet dekt en enkel u een idee geeft over de toestand van uw preventiebeleid. Voor een grondige check, kan u steeds op ons beroep doen