Maandverslag of kwartaalverslag IDPBW?

Bij het takenpakket van preventieadviseur zijn er een aantal verplichte administratieve formaliteiten.  Buiten het opmaken van een globaal preventieplan en jaarlijks actieplan, moeten er een deel verslagen gemaakt worden.  Eenmaal per jaar is dat een jaarverslag. En dan is er de vraag of je nu maandelijks of  driemaandelijks een verslag moet maken over de activiteiten en gebeurtenissen met betrekking op je preventiebeleid?

Bij het takenpakket van preventieadviseur zijn er een aantal verplichte administratieve formaliteiten.  Buiten het opmaken van een globaal preventieplan en jaarlijks actieplan, moeten er een deel verslagen gemaakt worden.  Eenmaal per jaar is dat een jaarverslag. En dan is er de vraag of je nu maandelijks of  driemaandelijks een verslag moet maken over de activiteiten en gebeurtenissen met betrekking op je preventiebeleid?

Het maandverslag of kwartaalverslag is een document dat weergeeft waar de interne preventiedienst zich mee bezich gehouden heeft tijdens de afgelopen periode. Het s dan ook een verzameling van activiteiten, genomen en uitgevoerde maatregelen, keuringen, statistieken en details rond inspectierondgangen en incidenten enz. waarmee de dienst zich beziggehouden heeft.

Maar moet men dit verslag nu maandelijks doen of driemaandelijks?  Dit hangt af van een aantal factoren, namelijk de grootte en de risicograad van het bedrijf.  Voor kleine ondernemingen van groep C en D (lees nieuwsbrief: Wanneer preventieadviseur?) mag het maandverslag vervangen worden door een kwartaalverslag. Het kwartaalverslag bevat dezelfde informatie als het maandverslag, maar wordt 4 maal per jaar opgemaakt.  Bij de grotere bedrijven, moet het verslag maandelijks gemaakt worden, met een minimum van 10 verslagen per jaar.  Tijdens de vakantiemaanden is dit geen verplichting.