Psychosociaal welzijn: Wat zijn de verplichtingen rond burn-out preventie op het werk?

Op 10 april 2014 verscheen er een KB die ons vertelde dat we nu ook moeten spreken van "psychosociale risico's op het werk".  D.w.z. dat de bedrijven rond geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out een preventiebeleid dienen te hebben. 

Sinds de zomer van 2016 is de overheid begonnen met de nodige controles op bedrijven, om na te gaan of deze KB wel wordt nageleefd. Om boetes te ontlopen, kan u beter in orde zijn met deze wetgeving.

Maar wat zijn nu juist de wettelijke verplichtingen rond burn-out preventie?

  • Beleid voeren dat stress door het werk collectief voorkomt of verhelpt.
  • Het maken van een risicoanalyse: Werknemers werken participatief mee en de risicoanalyse is afgestemd op de 5 A’s (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhouding, arbeidsvoorwaarden en arbeidsorganisatie)
  • Maatregelen uitwerken met voorrang voor de collectieve tov de individuele: een veelvoorkomende maatregel is bijvoorbeeld het inschakelen van een burn-out coach.
  • Resultaten van analyse communiceren aan comité (CPBW) en ondernemingsraad (indien deze bestaan).
  • Advies van preventiediensten, comité (CPBW) en ondernemingsraad.
  • Uitwerken van beleid door werkgever: Het aanvullen van het jaarlijkse actieplan (JAP) en/of het globaal preventieplan (GPP).
  • Werknemers informeren en opleiden.

Wenst u meer details te weten over deze verplichtingen, dan kan u ons steeds contacteren.

Lees hier meer over onze diensten rond “preventie psychosociaal welzijn op het werk” of over “veiligheid en welzijn op het werk”.

Wat zijn de verplichtingen rond burn-out preventie?

Op 10 april 2014 verscheen er een KB die ons vertelde dat we nu ook moeten spreken van "psychosociale risico's op het werk".  D.w.z. dat de bedrijven rond geweld, seksueel ongewenst gedrag, pesterijen en stress en burn-out een preventiebeleid dienen te hebben. 

Sinds de zomer van 2016 is de overheid begonnen met de nodige controles op bedrijven, om na te gaan of deze KB wel wordt nageleefd. Om boetes te ontlopen, kan u beter in orde zijn met deze wetgeving.

Maar wat zijn nu juist de wettelijke verplichtingen rond burn-out preventie?